Celem audytu informatycznego jest weryfikacja dostosowania zasobów informatycznych do
realizowanych celów biznesowych firmy.

Za pomocą przeprowadzonego audytu firmy uzyskują kompletny obraz Organizacji udokumentowany od strony wykorzystywanych systemów informatycznych.

W audycie określane są aspekty organizacji, komunikacji oraz bezpieczeństwa danych stosowane we wszystkich departamentach firmy

Komu w organizacji jest potrzebny ?

Schematy organizacyjne struktury informatycznej

Działy finansów

planowanie budżetów

Zarząd

dostosowanie zasobów do procesów
biznesowych

Działy IT

uproszczone zarządzanie w sytuacjach awaryjnych

Schemat obszarów krytycznych w strukturze informatycznej

Działy IT

przygotowanie odpowiednich zabezpieczeń

Zarząd

procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych

Działy IT

zapewnienie budżetu oraz zabezpieczenie procesów finansowych

Lista stanowisk i związanych z nimi kompetencji

Kadra menadżerska

definicja uprawnień dla poszczególnych stanowisk w zespole

Działy IT

definicja uprawnień w dostępie do danych.

Zarząd

aktualny schemat dostępności do danych

Działy HR

organizacja środowiska pracy.

.

Procedury bezpieczeństwa i ochrony danych krytycznych

Administratorzy bezpieczeństwa informacji

polityka bezpieczeństwa i ochrony danych

Zarząd

aktualny stan wdrożonych standardów

Działy IT

konfiguracja systemów bezpieczeństwa

Mapowanie procesów oraz procedur certyfikacji ISO

Kontrola wewnętrzna

potwierdzenie jakości realizowanych procedur

Zarząd

Aktualny raport o stanie realizowanych procedur

Instytucje kontroli i nadzoru

Weryfikacja realizowanych rekomendacji i właściwych standardów bezpieczeństwa

Zakres prac audytorskich

Struktura
organizacyjna

Inwentaryzacja
zasobów

Procedury
bezpieczeństwa

Analiza ryzyka
informatycznego

Audyt procedur
(ISO, ITIL, COBIT)

Analiza procesów
informatycznych

Nasze doświadczenie

Służba zdrowia

Udokumentowanie struktury informatycznej oraz procesów bezpieczeństwa i ochrony danych

Wydawnictwa

Sporządzenie mapy procesów w ramach wdrożenia procedur ISO

Kancelarie prawne

Udokumentowanie procesów obiegu informacji oraz wdrożenie systemu obiegu informacji

Przemysł

Inwentaryzacja działu informatyki w ramach przygotowania do wyceny przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Urzędy

Weryfikacja procesów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w Ratuszu.

Produkt końcowy:

  • Raport o aktualnym stanie ustawień i konfiguracji systemów informatycznych
  • Schematy organizacji oraz procesy obiegu informacji
  • Rekomendacje dotyczące rozwoju firmy, dostępnych innowacyjnych technologii informatycznych, strategii obniżenia kosztów oraz zwiększenie bezpieczeństwa informacji.

Czas realizacji projektu od 5 dni do 3 miesięcy

Forma przekazania Dokument opisowy [pdf/ papier] prezentacja Multimedialna

Liczba osób zaangażowanych w projektOsoba prowadząca - Kierownik projekt
Administrator systemów informatycznych

Uwaga:

Skontaktuj się z naszym konsultantem i dowiedz się w jaki sposób można uzyskać
audyt za 1zł
Dane kontaktowe

Skontaktuj się:

Nasi specjaliści przedstawią ci jak w prosty sposób możesz zabezpieczyć swój biznes.

00-490 Warszawa
ul. Wiejska 12 lok. 3

Kontakt w sprawie współpracy:
tel. 575 769 005

email: office@datapro.pl