Automatyzacja Procesów biznesowych

Celem usługi jest dopasowanie systemów informatycznych do realizacji procesów biznesowych w firmie .


Uproszczenie pracy.
Odciążenie personelu czynnościami wprowadzania danych do systemów informatycznych.

Elektroniczny obieg dokumentów.
Bieżący nadzór obiegu informacji
w firmie.

Oszczędność czasu.
Redukcja czynników opóźniających realizację procesów operacyjnych w firmie.

Monitoring procesów online

Celem usługi jest kontrola przebiegu procesów biznesowych w czasie rzeczywistym.

Kluczowym elementem usługi są rozwiązania umożliwiające automatyczną kontrolę procesów w czasie rzeczywistym.

Dla ułatwienia dostarczamy modele najczęściej stosowanych procesów biznesowych w poszczególnych branżach.

Dlaczego warto skorzystać?

Aktualne dane

Prognoza wyników

Kontrola budżetu

Kontrola postępu

Kiedy warto skorzystać?

Plany

aktualność
danych

Plany rozwoju wymagają
bieżących danych pozyskiwanych
w trakcie realizacji czynności operacyjnych

Nadzór

eliminuje
ryzyko

Kontrola procesów
w trakcie ich realizacji daje prawdziwy obraz realizowanych zadań lub projektów

Cel

prognoza
wyniku

Na każdym etapie procesu pozyskiwane są dane określające
w jakim stopniu zostaną osiągnięte cele biznesowe firmy

Rozwój

baza
wiedzy

Strategia biznesowa oparta
na rejestracji wiedzy
i doświadczeniu zarejestrowanemu
w archiwum

Gotowe modele biznesowe

Obieg dokumentacji elektronicznej

Obieg faktur, dokumentów finansowych, umów handlowych.

Procesy
logistyczne

Kontrola terminowości dostaw oraz redukcja kosztów.

Procesy dystrybucji
i sprzedaży

Warunki handlowe, reklamacje, wolumen oraz dynamika sprzedaży.

Procesy
obsługi HR

Procesy Payroll oraz elektroniczny obieg wniosków urlopowych.

Dane kontaktowe

Skontaktuj się:

Nasi specjaliści przedstawią ci jak w prosty sposób możesz zabezpieczyć swój biznes.

00-490 Warszawa
ul. Wiejska 12 lok. 3

Kontakt w sprawie współpracy:
tel. 575 769 005

email: office@datapro.pl