Zarządzanie projektami

Celem usługi jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem projektów informatycznych

Współpraca z nami nie wymaga od od naszych klientów znajomości zagadnień informatycznych niezależnie od branży którą reprezentują.
Naszym zadaniem jest nadzór i kontrola przebiegu projektów informatycznych przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości procesów biznesowych.

Głównym aspektem usługi jest kontrola kosztów, sprawna komunikacja oraz nadzór nad realizacją prac odpowiednio do ustalonego harmonogramu

Dodatkowym aspektem w zarządzaniu pracami projektowymi jest odpowiedzialność kierownika projektu za sporządzenie właściwej dokumentacji podsumowującej projekt
i umożliwiającej rozwój produktu finalnego w przyszłości

Na czym polega usługa?

Właściwie sporządzony plan oraz harmonogram projektu

Sprawna komunikacja pomiędzy uczestnikami projektu

Regularne monitorowanie oraz kontrola ryzyka

Rzetelne i terminowe raportowanie postępów

Właściwe zdefiniowanie celów i zasobów

Właściwy dobór uczestników projektu

Dlaczego warto skorzystać ?

Oszczędzasz
czas

Kontrolujesz
koszty

Osiągasz
cele

Zdobywasz
doświadczenie

Nasze doświadczenie

Wdrożene systemu do zarządzania logistyką
i dystrybucją prenumaraty

Integacja systemów informatycznych oraz baz danych

Audyt informatyczny
w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka

Migracja sieci informatycznej do środowiska chmury

Dokumentacja procesów informatycznych
w fabryce mebli

Projekt integracji systemów Linux, Microsoft oraz
MAC OSX

Integracja systemów magazynowych
z systemami CRM/ERP

Wdrożenie systemów kontroli procesów biznesowych

Produkt końcowy:

  • Protokół przeprowadzonych testów
  • Bilans oraz rozliczenie prac projektowych
  • Protokół zamknięcia, dokumentacja projektowa oraz dokumentacja techniczna

Metodologie zarządzania projektowego PRINCE 2, PMI, SCRUM

Forma przekazania Dokument opisowy [pdf/ papier] prezentacja Multimedialna

Liczba osób zaangażowanych w projektOsoba prowadząca - Kierownik projektu

Uwaga:

Skontaktuj się z naszym konsultantem i dowiedz się jakich upustów możesz się spodziewać
Dane kontaktowe

Skontaktuj się:

Nasi specjaliści przedstawią ci jak w prosty sposób możesz zabezpieczyć swój biznes.

00-940 Warszawa
ul. Wiejska 12 lok. 3

Kontakt w sprawie współpracy:
tel. 575 769 005

email: office@datapro.pl